Dobrodošli na Zagrebački energetski tjedan!

Milan Bandic, Gradonacelnik Grada Zagreba

Dragi građani i gosti Grada Zagreba,

Prema podacima Europskog statističkog zavoda, urbana područja u Europskoj uniji odgovorna su za 80% energetske potrošnje i emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1,9%!

Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za više od 20% u odnosu na referentnu godinu moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje gradskih uprava, brojnih interesnih skupina, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja europskih gradova.

Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina.  Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) je odgovor naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena direktno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja. Do 01. veljače 2011. u inicijativu se uključilo više od 2180 gradova iz svih dijelova Europe, a zanimanje za pristupanjem novih gradova je iznimno veliko.

Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je pristupio inicijativi i time pokazao odlučnost u ostvarenju zadanih ciljeva. Važna aktivnost definirana Sporazumom je informiranje i motiviranje građana, tvrtki i drugih lokalnih subjekata kako koristiti energiju na učinkovitiji način te djelovanje na razvoj svijesti o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Promjenom ponašanja građani mogu utjecati na smanjenje ukupne energetske potrošnje Grada za čak 20%!

Energetski tjedan ima važnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih preduvjeta za održivi razvoj Grada Zagreba.

Dobrodošli u Zagreb – želim Vam uspješan i sadržajno bogat Zagrebački energetski tjedan!

„Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ 


Milan Bandić,

Gradonačelnik Grada Zagreba

Milan Bandic