Prezentacije

STRUČNI SKUP STUDENATA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU "Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj"

"Distributivno mjerenje toplinskih svojstava tla i korištenje tla kao obnovljivog toplinskog spremnika", Luka Boban i Leon Lepoša, Fakultet strojarstva i brodogradnje

"Od pametnih zgrada do naprednih mreža: Koncepti integracije za napredne gradove", Marko Gulin, Mario Vašak, Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva

"Punionice električnih automobila - fleksibilna čvorišta u niskougljičnom elektroenergetskom sustavu", Ninoslav Holjevac, Ivan Pavić, Fakultet elektrotehnike i računarstva

"Siget - urbana i energetska obnova", Tomislav Grabar, Arhitektonski fakultet

"Uloga dizalica topline velikih snaga u budućim energetskim sustavima", Dominik Franjo Dominković, Fakultet strojarstva i brodogradnje

"West Zagreb Entrance", Helena Ferkula, Arhitektonski fakultet

"Zeleni neboderi Zagreba na Savi", Kristian Karlo, Arhitektonski fakultet

 

Skup članova Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika

„Održiva mobilnost u Gradu Koprivnici“, Helena Hećimović, Grad Koprivnica

"Projekti energetske učinkovitosti grada Siska i suradnja s APN-om", Đurđica Franić, Grad Sisak

"Projekti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u gradu Velikoj Gorici", Marko Ružić, Grad Velika Gorica

"Projekti grada Zadra iz sektora energetske učinkovitosti", Ana Bajlo, Grad Zadar

„Projekt Ele.C.Tra“, Bruna Jakšić, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

"Energetski održivi razvitak grada Karlovca", Martina Furdek- Hajdin, Grad Karlovac

"Grad Jastrebarsko - Energetski održiv grad", Velimir Kokot, Grad Jastrebarsko

"Energetski  projekti grada Krka u periodu 2009. – 2015.", Čedomir Miler, Grad Krk

 

 

Međunarodna konferencija „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“ - I. dio

1.  „Institucionalni i zakonski okviri za postizanje ciljeva održivog energetskog razvitka“, Danijela Ćenan, Ministarstvo gospodarstva

2. „Nacionalna politika energetske učinkovitosti i novosti u EnU“, Dean Smolar/Mia Dragović, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

3. „Institucionalni i zakonski okviri za postizanje ciljeva održivog energetskog razvitka“, Borka Bobovec, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

4. „Sigurnost opskrbe prirodnim plinom – uloga operatora transportnog sustava“, Mirella Subotić, Plinacro d.o.o.

5. „Strategija razvoja centralnih toplinskih sustava u svjetlu energetske učinkovitosti i sigurnosti opskrbe toplinskom energijom“, Robert Krklec, HEP Toplinarstvo d.o.o.

6. „Uloga HOPS-a u sigurnosti opskrbe električnom energijom“, Damjan Međimorec, Hrvatski operator prijenosnog sustava - HOPS d.o.o.

7. „JANAF – Živimo održivi razvoj“, Sonja Štiglić, JANAF d.d.

8. „Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije“, Vesna Bukarica, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

9. „Financijski instrumenti za energetsku učinkovitost“, Marin Hrešić, PricewaterhouseCoopers d.o.o.

10. "Financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Dina Svete, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

 

Međunarodna konferencija „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“ - II. dio

1. „Primjeri unapređenja modela obnove i poboljšanja energetske učinkovitosti javnih prostora i zgrada upotrebom inteligentnih modela i pristupa“, Margareta Zidar i Dražen Balić, Energetski institut Hrvoje Požar

2. Damir Vuletić, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

3. „Moj Zaba Start“, Mirela Budojević, Zagrebačka banka

4. „Projekt ZagEE“ (MLEI), Marijan Maras, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

5. „Poticanje ekološke održivosti i porast energetske učinkovitosti u poslovanju“, Ana Preost, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zagrebparking

6. „Projekt Clean Fleets“, Nikolina Atalić, Zagrebački holding d.o.o.

7. „Srednjoeuropski zeleni koridori - prekogranična infrastruktura za punjenje električnih vozila“, Jan Cupal, VERBUND

8. „Program revitalizacije i energetske obnove Donjeg grada“, Julije Domac, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

9. „Zrakonepropusnost“, Ivica Kušević, Institut IGH d.d.

10. „Ventilacija u pasivnoj kući“, Igor Balen, Fakultet strojarstva i brodogradnje

11. „Obzor 2020 - mogućnosti financiranja projekata u području energije“, Maja Salapić, Agencija za mobilnost i programe EU

12. „Projekt URBAN LEDS“ Giorgia Rambelli, ICLEI - Local Governments for Sustainability

13. „Kako javno živjeti zeleno“, Iva Gredelj, IVAARCH d.o.o

14. „Projekt URBAN LEARNING“, Sanja Malnar Neralić, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

15. „Projekt Mayors in Action“, Maja Šunjić, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj