Odaberite dan:

PONEDJELJAK, 11. svibnja 2015.

09,00 – 12,00  Dječji vrtići:  Igraonica „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“

Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ uče o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprečavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša. Kroz igru, razgovore, čitanje, crtanje, bojanje bojanki, izradu maketa vjetrenjača i druge aktivnosti svi dječji vrtići na području Grada Zagreba aktivno sudjeluju u programu Zagrebačkog energetskog tjedna.

Lokacija: Dječji vrtići Grada Zagreba (206 lokacija)

09,00 – 11,00  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija:  Elektrostrojarska obrtnička škola, Kabinet  obnovljivih  izvora  energije, Selska cesta 83, Zagreb

09,00 – 14,00  Stručni skup studenata Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“

Studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta i Prometnog fakulteta prezentirat će svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

09,00 -12,00 Seminar "Učinkovita i održiva E-mobilnost"

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj će u sklopu seminara održati sastanak Nacionalne skupine podrške projektu Ele.C.Tra. i prezentacija u sklopu projekta CEGC (TEN-T).

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

13,00 -15,00 Seminar "Razmjena iskustva i dobre prakse"

Udruga Sigurnost u prometu organizira seminar u kojem će prezentirati dobre prakse u provođenju treninga Eko vožnje i korištenju alternativnih goriva u javnom gradskom prometu.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

09,00 - 18,00 Dani otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati teme vezane uz mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama, utjecaj distribuiranih – obnovljivih izvora na kvalitetu napona, okrugli stol na temu energetske učinkovitosti u Hrvatskoj te posjete nekim laboratorijima.

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

15,00 - 17,00 Prezentacija projekta EURONET 50/50max

Europski projekt EURONET 50/50max  provodi se u 10 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, a njime se želi povećati znanje o korištenju energije u obrazovnim i javnim ustanovama, educiranje korisnika škola i javnih ustanova o potrebi štednje energije, sudjelovanje u stvaranju mreže institucija posvećenih uštedi energije i borbi protiv klimatskih promjena te smanjenje emisija CO2. U sklopu projekta održat će se prezentacija o provedenim dosadašnjim aktivnostima.

Lokacija: Obrtnička komora Zagreb, Velika dvorana, Ilica 49/1, Zagreb

17,00 - 20,00 Radionica za mlade - „Nove ideje u energetici“

Udruga O.A.ZA. održava radionicu kroz koju će se poticati novi koncepti, metode i izumi koji mladi predlažu na temu energetike. Raspravljat će se o trenutnim problemima u energetici te formacijom interesnih skupina razvijati moguća rješenja koja će se kasnije predstaviti javnosti, a poticati sudionike na realizaciju istog. Ovakvim radionicama potiče se umrežavanje ljudi, partnerstva te razvoj novih projektnih ideja.

Lokacija: Klub za mlade TOĆ - Vitezićeva 60, Ljubljanica

UTORAK, 12. svibnja 2015.

08,00 – 16,00  Osnovne škole:  Učimo kroz igru „Pričaj mi o energiji“

U svim prvim razredima osnovnih škola Grada Zagreba održati će se satovi nastave pod nazivom „Pričaj mi o energiji“ na kojima će nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirati učenike o potrebi i načinu ušteda energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici će, kroz raspravu o temi, svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave pokazati svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštititi okoliš.

Lokacija: Osnovne škole Grada Zagreba (114 lokacija)

09,00 – 15,00  Dan Hrvatske komore arhitekata: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“

Članovi Hrvatske komore arhitekata prezentirati će suvremene energetske koncepte u arhitekturi u novoj izgradnji i energetskoj obnovi objekata s aspekta ekonomske isplativosti.    

Lokacija:  Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

09,00 – 14,00 Seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike predstavit će nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Starogradska vijećnica – Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana B

09,00 – 16,00 Dani otvorenih vrata Tehničkog muzeja

Tehnički muzej Grada Zagreba otvora svoja vrata za stručne posjete predstavnika grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. U sklopu dana otvorenih vrata predstavit će se postav i edukacijski centar u Muzeju pod nazivom „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“. U suradnji s partnerima, održat će se veliki broj događanja: prezentacija, radionica i predavanja tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja.

Lokacija: Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb

08,30 – 16,00 Konzorcijski sastanak projekta EFFIVET (Transferring European VET Structures to cover skill needs in Energy Efficiency Sector)

Klaster “Inteligentna Energija” organizira radionicu u okviru europskog projekta EFFIVET (Transferring European VET Structures to cover skill needs in Energy Efficiency Sector) koji je dio Leonardo da Vinci programa cjeloživotnog obrazovanja. Projekt ima za cilj razviti strukturu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET – Vocational education and training) za sektor energetske učinkovitosti prijenosom  metoda iz prethodnih inicijativa poput Soltec i Biomass EUVET projekata. Radionica je otvorena za sve zainteresirane.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, Draškovićeva 45, Zagreb

09,00 – 12,00 Radionica projekta Energy Efficiency Watch III 

Radionicu organizira tvrtka Ecofys (partner na projektu), u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske i Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba. Projekt Energy Efficiency Watch ima za cilj nadzor provedbe europske politike energetske učinkovitosti u 28 zemalja članica EU te izvještavanje Europske komisije o postignutim  rezultatima. Cilj radionice je prikupljanje informacija o EU politikama vezanim za energetsku učinkovitost za hrvatska poduzeća koja se bave robama i uslugama vezanim za energetsku učinkovitost.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,00 – 16,00 Seminar "Energetska učinkovitost u zgradarstvu i OIE"

Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba za svoje članove i ostale zainteresirane obrtnike i poduzetnike, održavaju u svojim prostorijama stručne prezentacije na temu novih mogućnosti razvoja sektora obrtništva i malog poduzetništva na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao i prilagodbe poslovanja novim tržišnim uvjetima.

Lokacija: Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb

13,00 - 15,00 Prezentacija na temu energetskog certificiranja i energetskih obnova zgrada

Tvrtka Speculum organizira prezentaciju na temu energetskog certificiranja i energetskih obnova zgrada u kojoj će obuhvatiti zakonsku regulativu, provedbu samih projekata (od energetskog certificiranja, izrade projekte dokumentacije do same provedbe energetskih obnova) te financiranje i mogućnosti sufinanciranja takvih projekata.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

15,00 - 16,00 Prezentacija „Kapilarna vlaga-"tihi" razarač kulturne baštine (inovativna ekološka i neinvazivna rješenja)“

Tvrtka „KAZ d.o.o.“ održat će prezentaciju na temu zaštite od kapilarne vlage uključujući i utjecaj kapilarne vlage na propadanje objekata različite namjene (spomenici, crkve, bolnice, škole, vrtići, ali i privatni objekti). U svom izlaganju predstavit će i način sanacije kapilarne vlage inovativnim i ekološkim sustavom PROsystem koji se temelji na teoriji i primjeni elektro-osmoze te pridonosi velikim uštedama u troškovima grijanja i renoviranja.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

SRIJEDA, 13. svibnja 2015.

08,00 – 18,00  Srednje škole:  Sat za „Klimu i energiju!“

U svim srednjim školama Grada Zagreba održava se sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

Lokacija: Srednje škole Grada Zagreba (67 lokacija)

09,00-14,00  Međunarodna konferencija „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“

Na međunarodnoj konferenciji „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“ sudjelovat će mnogi eminentni međunarodni partneri te predstavnici hrvatskih ministarstava i tvrtki koji će se posebno dotaknuti sljedećih aktualnih tema: inovativna financijska rješenja u provedbi energetskih projekata, izazovi u primjeni mjera energetske učinkovitosti, europskim projektima do izvrsnosti, institucionalni i zakonski okviri za postizanje ciljeva održivog energetskog razvitka, učinkovita i održiva opskrba energijom i njezin doprinos energetskoj sigurnosti te financijski mehanizmi za poticanje i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

15,00-18,00  Sastanak Klubova Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“ – Hrvatski klub Sporazuma gradonačelnika

Sastanak Klubova Sporazuma gradonačelnika predstavit će prezentacije i prakse o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka hrvatskih gradova, članova  Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

09,00 – 16,00 20. stručni simpozij o zelenoj gradnji „Održivost i krajobrazna arhitektura – više od dizajna!“                  

Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata – Odbor za krajobraznu arhitekturu organiziraju konferenciju namijenjenu krajobraznim arhitektima, ekolozima, arhitektima, inženjerima građevine te svima koje zanima održivost u području krajobrazne arhitekture. Glavni predavač je Nigel Thorne, bivši predsjednik „International federation of landscape architect“odabran je od strane organizatora – Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, kao nositelj ove izuzetno važne teme te će sudionicima konferencije dati uvid u definiciju Zelene infrastrukture za planiranje i projektiranje održivog krajobraza. Također će predstaviti projekt „The Olympic park“ kao vrhunski britanski primjer zelene infrastrukture te će istaknuti činjenice koje govore isključivo u prilog održive krajobrazne arhitekture za budućnost. Prijave za sudjelovanje biti će omogućene putem www.gbccroatia.org i www.hdka.hr.  

Lokacija: Hotel International Zagreb, Miramarska 24, Zagreb

10,00 – 12,00 Prezentacija "Smanjenje emisija CO2 primjenom mjera energetske učinkovitosti" 

Ustanova za obrazovanje odraslih - Vox Viva pod motom "želim sigurno, mislim zeleno, živim zdravo" održat će prezentaciju i okrugli stol na temu smanjenja emisija CO2 primjenom mjera EnU na temelju prijedloga  Europske komisije Europskom parlamentu i vijeću o smanjenju emisija CO2 za 40% te rast udjela energije iz OiE za najmanje 27% u ukupnoj potrošnji energije do 2030. Kako se planira to postići, tko su sve sudionici u ostvarenju ciljeva, koje mjere su ključne, na koje elemente usmjeriti napore za postizanje obvezujućeg cilja, kako postići pravu ravnotežu između troškova i koristi, rast troškova energetske učinkovitosti u odnosu na uvoz fosilnih goriva…

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

12,00 – 13,30 Prezentacija „Ugradnja plinskih uređaja u dizel motore“

Tvrtka „EKO-DIZEL“ predstaviti će način ugradnje LPG plinskog uređaja u dizel motore i pregradnju dizel vozila na SPP (stlačeni prirodni plin). Zbog svojih svojstava i prednosti LPG se sve više afirmira kao jedno o vodećih alternativnih goriva današnjice. Ukapljeni naftni plin (LPG) ima vrlo nizak stupanj zagađenja okoline u odnosu na druga goriva slične ogrjevne moći i to ga čini poželjnim energentom.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,00 – 16,00 Tribina "Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu"

Razvojna agencija Zagreb - TPZ predstaviti će svoje djelovanje u području poticanja poduzetništva u gradu Zagrebu. U sklopu prezentacije, predstavit će se tvrtke iz Tehnološkog parka koje se bave inovativnim poduzetništvom u području obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Nadalje, prezentirat će se i trenutne mogućnosti financiranja, bilo iz domaćih bilo iz stranih izvora,  za tvrtke koje se bave energetskom učinkovitošću i eko-inovacijama.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

ČETVRTAK 14. svibnja 2015.

09,00-14,00  Međunarodna konferencija „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“

Na međunarodnoj konferenciji „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“ sudjelovat će mnogi eminentni međunarodni partneri te predstavnici hrvatskih ministarstava i tvrtki koji će se posebno dotaknuti sljedećih aktualnih tema: inovativna financijska rješenja u provedbi energetskih projekata, izazovi u primjeni mjera energetske učinkovitosti, europskim projektima do izvrsnosti, institucionalni i zakonski okviri za postizanje ciljeva održivog energetskog razvitka, učinkovita i održiva opskrba energijom i njezin doprinos energetskoj sigurnosti te financijski mehanizmi za poticanje i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

15,00-18,00  Seminar za Potporne strukture

Na seminaru za Potporne strukture sudjelovat će predstavnici međunarodne organizacije ICLEI, GIZ i Ureda Sporazuma gradonačelnika koji će predstaviti ideje potaknute bilateralnom suradnjom, replikacijom i dobrom praksom te izvještaj o praćenju Akcijskog plana energetski učinkovitog razvitka (SEAPs Monitoring Report). U sklopu seminara održati će se i prezentacija europskog projekta Mayors in Action, čiji je partner i Grad Zagreb, koji osnažuje Koordinatore i Potpore (C&S) Sporazuma gradonačelnika da na što učinkovitiji način pomognu svojim lokalnim zajednicama u provođenju i praćenju njihovih SEAP-a.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

10,00 – 12,00 Okrugli stol "Održiva mobilnost"

Hrvatski autoklub, u suradnji s partnerima,  svojim članovima i građanima prezentirati će o modelima sigurne i energetski učinkovite urbane mobilnosti koji pridonose održivom razvoju gradova.

Lokacija: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, Zagreb

13,30 – 16,45 Energetski dan Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta 

Predavači Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta organiziraju ECO-SANDWICH dan na kojem će predstaviti europski projekt ECO-SANDWICH - Od inovacije do ostvarenja - predgotovljeni fasadni panel od recikliranog agregata za obnovu i novogradnju energetskog standarda A+. 

Lokacija: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb 

13,00 - 16,00 Javna tribina: Kako možemo savladati rastuće cijene energije?

Udruga građana DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) organizira javnu tribinu namijenjenu zainteresiranim građanima. Tribina će se osvrnuti na rastuće cijene energije i mjere energetske učinkovitosti koje mogu uvelike pomoći smanjiti potrošnju energije. Uz navedeno, bit će riječi o opasnostima i prednostima koje dolaze s otvaranjem energetskih tržišta.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

16,00 – 19,00 Dani otvorenih vrata:  Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar otvora svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija, nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije te upoznaje sa rekonstrukcijom postojećeg poslovnog objekta sa kojom su postignuti visoki energetski standardi.

Lokacija: Energetski institut Hrvoje Požar – Savska cesta 163, Zagreb

14,00 – 16,00 Dani otvorenih vrata i OIE na Fakultetu strojarstva i Brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje otvara vrata svojih laboratorija za obnovljive izvore energije (OIE) za stručne posjete predstavnika obrtnika i gospodarstvenika, predstavnika jedinice lokalne samouprave, grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će imati priliku vidjeti rad geotermalne dizalice topline s izmjenjivačem topline dubine 100 m, solarne fotonaponske i kolektorske sustave, malu vjetroelektranu, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije te rad kotla na biomasu. Obilasku laboratorija prethoditi će prezentacije navedenih tehnologija u učionicama FSB-a.

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 5, Zagreb

10,00 – 12,00 Otvorena vrata HEP ESCO-a

HEP ESCO d.o.o., tvrtka za pružanje usluga u energetici, razvija, provodi i financira projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Na Danu otvorenih vrata stručnjaci HEP ESCO-a prezentirat će modele provedbe projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, predstaviti nove energetske usluge na hrvatskom tržištu i mogućnosti za buduću suradnju te odgovoriti na Vaša pitanja.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

18,00 – 19,00 Okrugli stol  "Socijalno poduzetništvo u energetici"

Udruga O.A.ZA., u sklopu projekta "Kids & Wind" iz odjela Energetike, održava okrugli stol na temu dobre prakse socijalnog poduzetništva i zadrugarskog oblika financiranja u energetici. Predstavit će se projekt u razvoju koji za cilj ima izgraditi vjetroagregat od 2.5 MW u vlasništvu 3000 djece iz cijele Hrvatske. Projekt je preuzet iz Belgije gdje se iskazao kao odlični način dugoročne štednje gdje se iz prve ruke djeca uče o važnostima ulaganja u obnovljive izvore energije.

Lokacija: Udruga O.A.ZA., Petričeva 5, Zagreb

PETAK 15. svibnja 2015.

10,00 -16,00 Radionica „Energetska učinkovitost u industriji“

Cilj radionice je informirati i educirati predstavnike sektora industrije u Hrvatskoj o važnosti i mogućnostima primjene mjera energetske učinkovitosti, a uz zakonski okvir će im biti predstavljeni primjeri dobre prakse u provedbi ovakvih projekata te razne mogućnosti njihovog financiranja. Radionica se organizira u sklopu programa Mreže industrijske energetske efikasnosti (MIEE), u kojem sudjeluje niz institucija: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ostali.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, Draškovićeva 45, Zagreb

09,30 -16,30 Radionica “Prilagodba klimatskim promjenama na regionalnoj i lokalnoj razini”

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i REC Hrvatska organiziraju radionicu u sklopu projekta CroAdapt–„Podrška u pripremi hrvatske strategije prilagodbe klimatskim promjenama“ čiji je cilj informiranje i konzultiranje lokalnih i regionalnih dionika o očekivanim učincima klimatskih promjena u Hrvatskoj te zajednička identifikacija mogućnosti prilagodbe i potrebnih mjera na lokalnoj razini. Projekt je dio pripremnih aktivnosti za izradu Nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama.  koji se provodi u partnerstvu REC Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Baltički forum za okoliš iz Njemačke.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora, Nova cesta 3-7, Zagreb

10,00 - 12,00 Stručni obilazak u okviru projekta ZagEE 

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj za predstavnike gradova organizira razgled zgrada obnovljenih kroz projekt ZagEE, uz prezentaciju postignutih rezultata. Posjetitelji će imati priliku vidjeti provedbu mjera energetske učinkovitosti te fotonaponske sustave i solarne kolektore. Za obilazak je potrebna prethodna najava u Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Lokacija: Objekti Gradske uprave, Zagreb

10,30 - 13,15 Ulaganje u održivu budućnost: Aktivno uključivanje hrvatskog društva u borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu okoliša

Lokacija: Hotel International, dvorana Grand Salon, Miramarska 24, Zagreb

15,00 - 17,00 Dani otvorenih vrata 

Gradska uprava Grada Zagreba otvorit će svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati fotonaponski sustav integriran na objektu Gradske uprave Grada Zagreba. Za obilazak je potrebna prethodna najava u Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Lokacija: Trg Stjepana Radića 1, Zagreb 

11,00 – 12,00 Prezentacija "Što su to održivi razvoj  i društveno odgovorno ponašanje?"

Udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, zajedno s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj - HR PSOR, održat će prezentaciju na temu načela održivog razvoja, prikazati kratki animirani film i objasniti što znači društveno odgovorno se ponašati i poslovati te kako je to povezano s održivim razvojem.

Lokacija: ZG Forum, Gajeva 27, Zagreb

08,00 – 20,00 Dani otvorenih vrata Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju

Sunčana kuća – Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija te nova rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta.

Lokacija: Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, J. Kavanjina 14, Zagreb

SUBOTA 16. svibnja 2015.

08,00-20,00 EE Info dan

Kao središnji događaj Zagrebačkog energetskog tjedna, na Trgu bana Jelačića, održava se EE Info dan izložba tvrtki, poduzetnika, energetskih i razvojnih agencija,  profesionalnih udruga, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti , obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači prezentiraju svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima,izlažu svoje eksponate te  izravno komuniciraju sa građanima.

Lokacija:  Trg bana Jelačića – Zagreb

10,00 – 14,00 Stručni seminar: „Energetska obnova do „faktora 10“ i obnovljivi izvori energije“

U sklopu stručnog seminara prezentirat će se teme „Napredna energetska obnova - Faktor 10“, „Energetski gotovo nulta gradnja (nZEB)“, „Integrirani sustavi obnovljivih izvora energije“ i „Grad Zagreb - PassREg EU projekt“. Ujedno, održat će se i predavanja na temu najnovijeg statusa zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, o integraciji sustava za uporabu obnovljivih izvora energije u ovojnicu novogradnje i obnove te o završetku EU projekta PassREg.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27