Dobrodošli na Zagrebački energetski tjedan!

Milan Bandic, Gradonacelnik Grada Zagreba

Poštovane građanke, građani i uvaženi gosti Grada Zagreba,

Globalno zagrijavanje i klimatske promjene nezaobilazni su opći svjetski problem i opasna prijetnja brojnim aspektima života i razvoja na Zemlji. Realno stanje zahtijeva brze i učinkovite odgovore na lokalnim i nacionalnim razinama ali i intenzivnu suradnju i sinergiju na međunarodnom planu. U doba krize i recesije racionalno korištenje energije, energetska učinkovitost, primjena novih zelenih tehnologija i obnovljivih izvora energije je imperativ ali i izazov i realni zamašnjak u pokretanju gospodarskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i svjetlije perspektive naših mladih generacija.

Gradska uprava Grada Zagreba odlučna je aktivno i kontinuirano provoditi planirane mjere i procese energetski održivog razvoja za ostvarenje vizije Grad Zagreb - grad održivog razvoja, u suradnji sa svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu. Organizacija našeg tradicionalnog 5. Zagrebačkog energetskog tjedna pokazuje visoki stupanj međusobnog razumijevanja svih naših mnogobrojnih partnera, uključivanja i suradnje svih sudionika u nastojanju da našim građanima zajedno prezentiramo realne probleme ali i moguća rješenja koja osiguravaju sigurnu i bolju budućnost naše djece.

Vlastitim primjerom, u suradnji s našim uvaženim partnerima, želimo građanima Grada Zagreba, Republike Hrvatske i šire regije pokazati realne mogućnosti energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaja na okoliš. Provedbom proaktivne energetske politike želimo podići ekološku svijest djelatnika gradske uprave i građana Grada Zagreba o realnoj energetskoj problematici, potrebi zaštite klime i okoliša i nužnosti racionalnog korištenja energije i prirodnih resursa.

Kao glavni grad Republike Hrvatske, potpisnik Sporazuma gradonačelnika i Struktura potpore Europske komisije – Glavne uprave za energetiku, Grad Zagreb ima obvezu i odgovornost maksimalno poduprijeti i provoditi odgovarajuće mjere u cilju ostvarenja ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te stručnom potporom pomoći svim lokalnim i regionalnim zajednicama koje za to pokažu interes. Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za više od 21% (u odnosu na referentnu 2008.) do 2020., moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje djelatnika gradskih i državnih uprava, brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih europskih gradova. Grad Zagreb će i nadalje svoja nastojanja usmjeravati na postizanje zajedničkih EU ciljeva 202020 te slijediti EU politike i energetsko-klimatski okvir 2050. koji vodi ka energetski učinkovitijem, niskougljičnom i konkurentnijem razvoju tržišta, privlačenju novih investicija te u konačnici kvalitetnijem životu građana.

Grad Zagreb također, odlučno i aktivno provodi planirane mjere i procese održivog razvoja za ostvarenje vizije, Grad Zagreb - grad održivog razvoja, u suradnji sa svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu. Zagrebački energetski tjedan ima značajnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih čimbenika u procesu održivog razvoja Grada Zagreba.

Dobrodošli u Zagreb – želim Vam uspješan i sadržajno bogat jubilarni Zagrebački energetski tjedan 2014.!


Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ 


Milan Bandić,

Gradonačelnik Grada Zagreba

Milan Bandic