Dobrodošli na Zagrebački energetski tjedan!

Milan Bandic, Gradonacelnik Grada Zagreba

Poštovane građanke, građani i uvaženi gosti Grada Zagreba,

Globalno zagrijavanje i klimatske promjene nezaobilazni su opći svjetski problem i opasna prijetnja brojnim aspektima života i razvoja na Zemlji.

Realno stanje zahtijeva brze i učinkovite odgovore na lokalnim i nacionalnim razinama, ali i intenzivnu suradnjui sinergiju na međunarodnom planu.

Gradska uprava Grada Zagreba odlučna je aktivno i kontinuirano provoditi planirane mjere i procese energetski održivog razvoja za ostvarenje vizije Grad Zagreb - grad održivog razvoja, u suradnji sa svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu.

Organizacija našeg tradicionalnog 4. Zagrebačkog energetskog tjedna pokazuje visoki stupanj međusobnog razumijevanja svih naših mnogobrojnih partnera, uključivanja i suradnje svih sudionika u nastojanju da našim građanima zajedno prezentiramo realne probleme, ali i moguća rješenja koja osiguravaju sigurnu i bolju budućnost naše djece.

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, potpisnik Sporazuma gradonačelnika i Struktura potpore Europske komisije – Opće uprave za energiju ima obvezu i odgovornost maksimalno poduprijeti i provoditi odgovarajuće mjere u cilju ostvarenja ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te stručnom potporom pomoći svim lokalnim i regionalnim zajednicama koje za to pokažu interes.

Vlastitim primjerom, u suradnji s našim uvaženim partnerima, želimo građanima Grada Zagreba, Republike Hrvatske i šire regije pokazati realne mogućnosti energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaja na okoliš.

Želimo provoditi proaktivnu energetsku politiku i podizati ekološku svijest djelatnika gradske uprave i građana Grada Zagreba o realnoj energetskoj problematici, potrebi zaštite klime i okoliša i nužnosti racionalnog korištenja energije i prirodnih resursa.

Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za više od 21%, u odnosu na referentnu 2008., moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje djelatnika gradskih i državnih uprava, brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih europskih gradova.

Energetski tjedan ima značajnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih čimbenika u procesu održivog razvoja Grada Zagreba.

Dobrodošli u Zagreb – želim Vam uspješan i sadržajno bogat Zagrebački energetski tjedan 2013.!


 

Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ Milan Bandić,

Gradonačelnik Grada Zagreba

Milan Bandic