Dobrodošli na Zagrebački energetski tjedan!

Milan Bandic, Gradonacelnik Grada Zagreba

Poštovani građani, građanke i gosti Grada Zagreba,

Globalno zagrijavanje i klimatske promjene nezaobilazni su opći svjetski problem i opasna prijetnja brojnim aspektima života i razvoja na Zemlji.

Realno stanje zahtijeva brze i učinkovite odgovore na lokalnim i nacionalnim razinama, ali i intenzivnu suradnju i sinergiju na međunarodnom planu.

Gradska uprava Grada Zagreba je odlučna aktivno provoditi planirane mjere i procese energetski održivog razvoja za ostvarenje vizije, Grad Zagreb -  grad održivog razvoja,  u suradnji sa svim relevantnim subjektima u zemlji i inozemstvu.

Organizacija našeg 3. Zagrebačkog energetskog tjedna pokazala je visoki stupanj međusobnog razumijevanja i suradnje svih sudionika u nastojanju da našim građanima zajedno prezentiramo realne probleme ali i rješenja i mogućnosti koje osiguravaju bolju budućnost naše djece.

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, potpisnik Sporazuma gradonačelnika i potporna struktura Europske komisije – Opće uprave za energiju ima obvezu i odgovornost maksimalno poduprijeti i provoditi odgovarajuće mjere u cilju ušteda energije, primjene energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te, stručnom potporom, pomoći svim lokalnim i regionalnim zajednicama koje za to pokažu interes. 

Vlastitim primjerom, u suradnji sa partnerima, želimo našim građanima pokazati realne mogućnosti energetskih ali i izravnih  financijskih ušteda, smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaj na okoliš. Želimo provoditi proaktivnu energetsku politiku i podizati ekološku svijest svojih djelatnika i građana Grada Zagreba o realnoj energetskoj problematici, zaštiti okoliša i nužnosti učinkovitog korištenja energije.

Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za više od 20%, u odnosu na referentnu godinu, moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje gradskih uprava, brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja europskih gradova.

Energetski tjedan ima značajnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih  čimbenika u procesu održivog razvoja Grada Zagreba.

Dobrodošli u Zagreb – želim Vam uspješan i sadržajno bogat Zagrebački energetski tjedan!
 

„Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ Milan Bandić,

Gradonačelnik Grada Zagreba

Milan Bandic