Prezentacije

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „SMART EVOLUCIJA - INOVACIJAMA PREMA ODRŽIVOSTI“

I DIO: ENERGETSKA POLITIKA HRVATSKE I EU

II DIO: INOVATIVNE MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

III DIO: Inovacijama do održivih gradovaSTRUČNI SKUP STUDENATA „MI IMAMO RJEŠENJA: VIZIJE NOVIH GENERACIJA ZA ODRŽIVI, ZELENI RAZVOJ“